首页 古诗词 寒食诗

寒食诗

元代 / 闻福增

夜相思,风吹窗帘动,言是所欢来。
三清上客知惆怅,劝我春醪一两杯。
谁道闲情抛弃久,每到春来,惆怅还依旧。
烟月满闲庭。山枕上,灯背脸波横。"
开吾户。据吾床。
若非神物多灵迹,争得长年冬不枯。"
暂到高唐晓又还,丁香结梦水潺潺。不知云雨归何处,历历空留十二山。
百家之说诚不祥。治复一。
"十姓胡中第六胡,也曾金阙掌洪炉。
"大冠若修剑拄颐。
"道该房前石竹丛,深浅紫,深浅红。婵娟灼烁委清露,
着履过街,必须雍齿。(宋齐丘)


寒食诗拼音解释:

ye xiang si .feng chui chuang lian dong .yan shi suo huan lai .
san qing shang ke zhi chou chang .quan wo chun lao yi liang bei .
shui dao xian qing pao qi jiu .mei dao chun lai .chou chang huan yi jiu .
yan yue man xian ting .shan zhen shang .deng bei lian bo heng ..
kai wu hu .ju wu chuang .
ruo fei shen wu duo ling ji .zheng de chang nian dong bu ku ..
zan dao gao tang xiao you huan .ding xiang jie meng shui chan chan .bu zhi yun yu gui he chu .li li kong liu shi er shan .
bai jia zhi shuo cheng bu xiang .zhi fu yi .
.shi xing hu zhong di liu hu .ye zeng jin que zhang hong lu .
.da guan ruo xiu jian zhu yi .
.dao gai fang qian shi zhu cong .shen qian zi .shen qian hong .chan juan zhuo shuo wei qing lu .
zhuo lv guo jie .bi xu yong chi ..song qi qiu .

译文及注释

译文
她说:“我是良家的(de)女子,零(ling)落漂泊才与(yu)草木依附。
敌虏可摧,胡星将(jiang)灭,要将胡虏彻底消灭。
柳(liu)丝柔长春雨霏(fei)霏,花丛外漏声不断传向远方。塞雁向南归去令人惊心,杂乱的城鸟寻觅着栖巢,望着画屏上对对金鹧鸪令人格外伤感。
只看见柳絮如颠似狂,肆无忌惮地随风飞舞,轻薄不自重的桃花追逐流水而去。其七
东船西舫人们都静悄悄地聆听;只见江心之中映着白白秋月影。
子弟晚辈也到场,
这和如今的某些人一样,佞臣贼子陷害(hai)忠良。
告诉她:屋檐边那一枝,是最好的花,折的时候(hou),折高一点;戴的时候,要在鬓边斜插。
将会留得生前身后名,与世长存。狂歌纵酒,寻访雁丘坟故地,来祭奠这一对爱侣的亡灵。
抬头看看天色的改变,觉得妖气正在被消除。
(晏子)说:“我有什么罪吗,我为什么要逃亡?”
有一个美艳绝代的《佳人》杜甫 古诗,隐居在僻静的深山野谷。

注释
猿猱(náo):即猿猴。猱,猿类,善攀折。
14.期(jī)月:一个月。这里泛指短时期
(1)采桑子:词牌名,又名《丑奴儿令》、《罗敷艳歌》、《罗敷媚》。四十四字,前后片各三平韵。别有添字格,两结句各添二字,两平韵,一叠韵。
2.太虚:古人称天为太虚。“太虚”二句:古谚说:“月晕而风,础润而雨。”
王公——即王导。

赏析

 此诗叙《入都》李鸿章 古诗之目的为出群,为图新;《入都》李鸿章 古诗之首要当交结求益。
 按照现代多数学者的观点,这是一首妻子怀念征夫的诗。秦师出征时,家人必往送行,征人之妻当在其中。事后,她回忆起当时丈夫出征时的壮观场面,进而联想到丈夫离家后的情景(jing),回味丈夫给她留下的美好形象,希望他建功立业,博得好名声,光荣凯旋。字里行间,充满着仰慕之心和(xin he)思念之情。
 李白早年就有“大定”“寰区”(《代寿山答孟少府移文书》)的政治抱负,这首诗在一定程度上反映出他壮年时代济世救民的思想感情。此诗把咏史与送别结合起来并特别突出前者,原因就在这里。
 中间四句是诗意的拓展和深化,有不平,有忧郁,又有如大海行舟、随波飘转、不能自主的渺茫与怅惘,感情是复杂的。换用仄声韵,正与内容十分协调。
 全诗有张有弛,如一首乐曲,在高潮之后又是一段舒缓的抒情,成抑扬之势,富有情致。
 《《春坊正字剑子歌》李贺 古诗》,是李贺乃至整个中国诗歌史上的一首著名的咏剑诗。它以构思新颖、设想新奇、比喻奇异、主题深刻而著称于世。沈德潜在《唐诗别裁》中评这首诗说:“从来咏剑者只形其利,此并传其神”。这个切中肯綮的评语,为读者指出了理解这首诗的主(de zhu)旨。诗的写作时间,可能在入京作奉礼郎任内。“春坊正字”,唐太子宫中掌校正经史文字的官名,隶属于左春坊,所以称为“春坊正字”。“剑子”,即剑。
 这首诗在构思上有显著的特点,即以时间的推(de tui)移为线索,写出吴宫淫佚生活中自日至暮,又自暮达旦的过程。诗人对这一过程中的种种场景,并不作具体描绘渲染,而是紧扣时间的推移、景物的变换,来暗示吴宫荒淫的昼夜相继,来揭示吴王的醉生梦死,并通过寒林栖鸦、落日衔山、秋月坠江等富于象征暗示色彩的景物隐寓荒淫纵欲者的悲剧结局。通篇纯用客观叙写,不下一句贬辞,而讽刺的笔锋却尖锐、冷峻,深深刺入对象的精神与灵魂。《唐宋诗醇》评此诗说:“乐极生悲之意写得微婉,未几而麋鹿游于姑苏矣。全不说破,可谓寄兴深微者。……末缀一单句,有不尽之妙。”这是颇能抓住此篇特点的评论。
 诗的第一句开门见山,从诗人自己过去怎样对待邻妇扑枣说起。“扑枣”就是打枣。这里不用那个猛烈的上声字“打”,而用这个短促的、沉着的入声字“扑”,是为了取得声调和情调的一致。“任”就是放任。之所以要放任,第二句说:“无食无儿一妇人。”原来这位西邻竟是一个没有吃的、没有儿女的老寡妇。诗人等于是在对吴郎说:“对于这样一个无依无靠的穷苦妇人,我们能不让她打点枣儿吗?”
 然而这仅仅是字面上的意思,其弦外之音是意味深长的。这可以从“天上”和“人间”两词看出端倪。“天上”,实际上指天子所居皇宫;“人间”,指皇宫之外。这是封建社会极常用的双关语。说乐曲属于“天上”,且加“只应”一词限定,既然是“只应天上有”,那么,“人间”当然就不应“得闻”。不应“得闻”而竟然“得闻”,不仅“几回闻”,而且“日纷纷”,于是,作者的讽刺之旨就从这种矛盾的对立中,既含蓄婉转又确切有力地显现出来了。
 据《寄园寄所寄》、《梦溪笔谈》等书记载,宋代宋迪,以潇湘风景写平远山水八幅,时人称为潇湘八景,或称八景。这八景是:平沙落雁、远浦帆归、山市晴岚、江天暮雪、洞庭秋月、潇湘夜雨、烟寺晚钟、渔村夕照。马致远所描写的八首《寿阳曲》的名称与之完全相同,由此可知(ke zhi),他描写的八曲也是潇湘八景。此曲乃其中之一。全曲仅用二十七个字,便描摹出了江南渔村的闲适生活。元代揭西斯写有《远浦帆归》诗:“冥冥何处来,小楼江上开。长恨风帆色,日日误朗回。”该诗描绘的是一幅思妇候门的场景,表现闺怨的主题。
 桓、灵,指东汉末年的桓帝、灵帝(公元147年至189年在位),这时,近四百年的汉王朝几经起落,已经到了崩溃的边缘。当时土地兼并加剧,阶级矛盾尖锐,政治更加腐朽。皇帝多是幼年登位(桓帝15岁,灵帝12岁),愚顽无知,外戚、宦官、官僚集团争权夺利,倾轧不休,朝政黑暗,贿赂公行,只有蝇营狗苟的黑暗官场,没有治国卫家的贤臣良将,童谣反映的就是这种状况。

创作背景

 宋亡,作者深怀亡国之痛,隐居姑苏一带太湖之滨,漂泊不仕。此词为作者乘船经过吴江县时,见春光明艳的风景借以反衬自己羁旅不定的生活所作的一首词。

 

闻福增( 元代 )

收录诗词 (8112)
简 介

闻福增 闻福增,字眉川,号退庵,太仓人。光绪丙子进士,改庶吉士,授庆符知县。有《退庵诗稿》。

三江小渡 / 李坚

晶晶含古色,飕飕引晨寒。澄潭见猿饮,潜穴知龙盘。
桃花院落,烟重露寒,寂寞禁烟晴昼。风拂珠帘, 还记去年时候。惜春心,不喜闲窗绣。倚屏山, 和衣睡觉。醺醺暗消残酒¤ 独倚危阑久。把玉笋偷弹,黛蛾轻斗。一点相思, 万般自家甘受。抽金钗, 欲买丹青手。 写别来,容颜寄与,使知人清瘦。
肘腋之中千里隔。去年八月幽并道,昭王陵边哭秋草。
"飞起郡城东,碧江空,半滩风。越王宫殿,
是嗟草木类,禀异于干坤。愿为王母桃,千岁奉至尊。"
种田望雨多,雨多长蓬蒿。亦念官赋急,宁知荷锄劳。亭午霁日明,邻翁醉陶陶。乡吏不到门,禾黍苗自高。独有辛苦者,屡为州县徭。罢锄田又废,恋乡不忍逃。出门吏相促,邻家满仓谷。邻翁不可告,尽日向田哭。
云澹风高叶乱飞,小庭寒雨绿苔微,深闺人静掩屏帷¤
洮河李阿婆,鄯州王伯母。见贼不敢斗,总由曹新妇。


李波小妹歌 / 袁思古

石城依旧空江国,故宫春色。七尺青丝芳草绿,绝世难得¤
厚者不损人以自益。仁者不危躯以要名。"
前楼仙鼎原,西经赤水渡。火云入村巷,馀雨依驿树。我行伤去国,疲马屡回顾。有如无窠鸟,触热不得住。峨峨华峰近,城郭生夕雾。逆旅何人寻,行客暗中住。却思林丘卧,自惬平生素。劳役今若兹,羞吟招隐句。
我欲更之。无奈之何。"
肃肃我祖,国自豕韦,黼衣朱绂,四牡龙旂。彤弓斯征,抚宁遐荒,总齐群邦,以翼大商,迭披大彭,勋绩惟光。至于有周,历世会同。王赧听谮,实绝我邦。我邦既绝,厥政斯逸,赏罚之行,非由王室。庶尹群后,靡扶靡卫,五服崩离,宗周以队。我祖斯微,迁于彭城,在予小子,勤诶厥生,厄此嫚秦,耒耜以耕。悠悠嫚秦,上天不宁,乃眷南顾,授汉于京。于赫有汉,四方是征,靡适不怀,万国逌平。乃命厥弟,建侯于楚,俾我小臣,惟傅是辅。兢兢元王,恭俭净一,惠此黎民,纳彼辅弼。飨国渐世,垂烈于后,乃及夷王,克奉厥绪。咨命不永,唯王统祀,左右陪臣,此惟皇士。如何我王,不思守保,不惟履冰,以继祖考!邦事是废,逸游是娱,犬马繇繇,是放是驱。务彼鸟兽,忽此稼苗,烝民以匮,我王以愉。所弘非德,所亲非悛,唯囿是恢,唯谀是信。睮々谄夫,咢咢黄发,如何我王,曾不是察!既藐下臣,追欲从逸,嫚彼显祖,轻兹削黜。嗟嗟我王,汉之睦亲,曾不夙夜,以休令闻!穆穆天子,临尔下土,明明群司,执宪靡顾。正遐由近,殆其怙兹,嗟嗟我王,曷不此思!非思非鉴,嗣其罔则,弥弥其失,岌岌其国。致冰匪霜,致队靡嫚,瞻惟我王,昔靡不练。兴国救颠,孰违悔过,追思黄发,秦缪以霸。岁月其徂,年其逮耇,于昔君子,庶显于后。我王如何,曾不斯觉!黄发不近,胡不时监!
曲槛,春晚。碧流纹细,绿杨丝软。露华鲜,杏枝繁。
"一宿白云根,时经采麝村。数峰虽似蜀,当昼不闻猿。
迢迢何处寄相思。玉箸零零肠断,屏帏深,更漏永,


大梦谁先觉 / 刘云琼

翠蛾争劝临邛酒,纤纤手,拂面垂丝柳。
醉瑶台,携玉手,共燕此宵相偶。魂断晚窗分首,
翠屏烟浪寒¤
忧无疆也。千秋必反。
以为民。氾利兼爱德施均。
何年窣堵耸奇观,势若蛟龙上纠盘。秦县赭衣沦鬼国,梵家宝藏压惊湍。野瞻雨黑重灯夜,天卧空青一镜寒。欲买扁舟占渔户,老缘无力候衡官。
山川虽远观,高怀不能掬。"
己不用若言。又斮之东闾。


杏花天·咏汤 / 郭章

小楼新月,回首自纤纤。
荻花秋,潇湘夜,橘洲佳景如屏画。碧烟中,明月下,
倚天长啸,洞中无限风月。"
"潮上水清浑。棹影轻于水底云。去意徘徊无奈泪,衣巾。犹有当时粉黛痕。
"数枝开与短墙平,见雪萼,红跗相映。引起谁人边塞情¤
昔每闻长老追计平生同时亲故,或凋落已尽,或仅有存者。余年方四十,而懿亲戚属,亡多存寡;昵交密友,亦不半在。或所曾共游一涂,同宴一室,十年之外,索然已尽,以是哀思,哀可知矣,乃作赋曰:伊天地之运流,纷升降而相袭。日望空以骏驱,节循虚而警立。嗟人生之短期,孰长年之能执,时飘忽其不再,老晼晚其将及。怼琼蕊之无征,恨朝霞之难挹。望汤谷以企予,惜此景之屡戢。悲夫,川阅水以成川,水滔滔而日度。世阅人而为世,人冉冉而行暮。人何世而弗新,世何人之能故。野每春其必华,草无朝而遗露。经终古而常然,率品物其如素。譬日及之在条,恒虽尽而弗悟。虽不悟其可悲,心惆焉而自伤。亮造化之若兹,吾安取夫久长。痛灵根之夙陨,怨具尔之多丧。悼堂构之颓瘁,悯城阙之丘荒。亲弥懿其已逝,交何戚而不忘。咨余命之方殆,何视天之芒芒。伤怀凄其多念,戚貌悴而鲜欢。幽情发而成绪,滞思叩而兴端,此世之无乐,咏在昔而为言。居充堂而衍宇,行连驾而比轩。弥年时其讵几,夫何往而不残。或冥邈而既尽,或寥廓而仅半。信松茂而柏悦,嗟芝焚而蕙叹。苟性命之弗殊,岂同波而异澜,瞻前轨之既覆,知此路之良艰。启四体而深悼,惧兹形之将然。毒娱情而寡方,怨感目之多颜,谅多颜之感目,神何适而获怡。寻平生于响像,览前物而怀之。步寒林以凄恻,玩春翘而有思,触万类以生悲,叹同节而异时,年弥往而念广,途薄暮而意迮。亲落落而日稀,友靡靡而愈索。顾旧要于遗存,得十一于千百。乐隤心其如忘,哀缘情而来宅。托末契于后生,余将老而为客。然后弭节安怀,妙思天造,精浮神沧,忽在世表,悟大暮之同寐,何矜晚以怨早。指彼日之方除,岂兹情之足搅。感秋华于衰木,瘁零露于丰草。在殷忧而弗违,夫何云乎识道。将颐天地之大德,遗圣人之洪宝。解心累于末迹,聊优游以娱老。
画帘深殿,香雾冷风残¤
天际云鸟引情远,春已晚。烟霭渡南苑。雪梅香,


答庞参军·其四 / 张广

"祈招之愔愔。式昭德音。
"春雨足,染就一溪新绿。柳外飞来双羽玉,弄晴相对浴¤
相思空有梦相寻,意难任。
论功只合行人赏,销得烦蒸古道边。"
这个鼎炉解不解。养就灵乌,飞出光明海。"
湛贲及第,彭伉落驴。
戍楼吹角起征鸿,猎猎寒旌背晚风。千里暮烟愁不尽,一川秋草恨无穷。山河惨澹关城闭,人物萧条市井空。只此旅魂招未得,更堪回首夕阳中。
奇峰如削。纨扇动微凉,轻绡薄,梅雨霁,火云烁。


子夜吴歌·秋歌 / 黎光地

纵态迷欢心不足,风流可惜当年。纤腰婉约步金莲。
树稼,达官怕。
"风带寒,枝正好,兰蕙无端先老。情悄悄,梦依依,
"后庭寂寂日初长,翩翩蝶舞红芳。绣帘垂地,金鸭无香。
"挑尽金灯红烬,人灼灼,漏迟迟,未眠时。
宁为鸡口。无为牛后。"
柳垂丝,花满树,莺啼楚岸春天暮。棹轻舟,出深浦,
天乙汤。论举当。


赵将军歌 / 高荷

何处吴娃越艳?藕花红照脸¤
也知是处无花去,争奈看时未觉多。
恨恨君何太极,记得娇娆无力。独坐思量愁似织,
饮散玉炉烟袅。洞房悄悄。锦帐里、低语偏浓,银烛下、细看俱好。那人人,昨夜分明,许伊偕老。"
万民平均。吾顾见女。
洪范分九畴,转成天下规。河图孕八卦,焕作玄中奇。先开否臧源,次筑经纬基。粤若鲁圣出,正当周德衰。越疆必载质,历国将扶危。诸侯恣崛强,王室方陵迟。歌凤时不偶,获麟心益悲。始嗟吾道穷,竟使空言垂。首赞五十易,又删三百诗。遂令篇籍光,可并日月姿。向非笔削功,未必无瑕疵。迨至夫子没,微言散如枝。所宗既不同,所得亦异宜。名法在深刻,虚玄至希夷。自从战伐来,一派纵横驰。寒谷生艳木,沸潭结流澌。惊奔失壮士,好恶随纤儿。嬴氏并六合,势尊丞相斯。加于挟书律,尽取坑焚之。南勒会稽颂,北恢胡亥阺.犹怀遍巡狩,不暇亲维持。及汉文景后,鸿生方dr摫。簸扬尧舜风,反作三代吹。飘飖四百载,左右为藩篱。邺下曹父子,猎贤甚熊罴。发论若霞驳,裁诗如锦摛。徐王应刘辈,头角咸相衰。或有妙绝赏,或为独步推。或许润色美,或嫌诋诃痴。倏以中利病,且非混醇醨.雅当乎魏文,丽矣哉陈思。不肯少选妄,恐贻后世嗤。吾祖仗才力,革车蒙虎皮。手持一白旄,直向文场麾。轻若脱钳釱,豁如抽扊扅。精钢不足利,騕褭何劳追。大可罩山岳,微堪析毫厘。十体免负赘,百家咸起痿。争入鬼神奥,不容天地私。一篇迈华藻,万古无孑遗。刻鹄尚未已,雕龙奋而为。刘生吐英辩,上下穷高卑。下臻宋与齐,上指轩从羲。岂但标八索,殆将包两仪。人谣洞野老,骚怨明湘累。立本以致诘,驱宏来抵隵.清如朔雪严,缓若春烟羸。或欲开户牖,或将饰缨緌.虽非倚天剑,亦是囊中锥。皆由内史意,致得东莞词。梁元尽索虏,后主终亡隋。哀音但浮脆,岂望分雄雌。吾唐揖让初,陛列森咎夔。作颂媲吉甫,直言过祖伊。明皇践中日,墨客肩参差。岳净秀擢削,海寒光陆离。皆能取穴凤,尽拟乘云螭。迩来二十祀,俊造相追随。余生落其下,亦值文明时。少小不好弄,逡巡奉弓箕。虽然苦贫贱,未省亲嚅ev.秋倚抱风桂,晓烹承露葵。穷年只败袍,积日无晨炊。远访卖药客,闲寻捕鱼师。归来蠹编上,得以含情窥。抗韵吟比雅,覃思念棿摛。因知昭明前,剖石呈清琪。又嗟昭明后,败叶埋芳蕤。纵有月旦评,未能天下知。徒为强貔豹,不免参狐狸。谁蹇行地足,谁抽刺天鬐.谁作河畔草,谁为洞中芝。谁若灵囿鹿,谁犹清庙牺。谁轻如鸿毛,谁密如凝脂。谁比蜀严静,谁方巴賨赀。谁能钓抃鳌,谁能灼神龟。谁背如水火,谁同若埙篪。谁可作梁栋,谁敢驱谷蠡。用此常不快,无人动交铍。空消病里骨,枉白愁中髭。鹿门先生才,大小无不怡。就彼六籍内,说诗直解颐。顾我迷未远,开怀溃其疑。初开凿本源,渐乃疏旁支。邃古派泛滥,皇朝光赫曦。揣摩是非际,一一如襟期。李杜气不易,孟陈节难移。信知君子言,可并神明蓍。枯腐尚求律,膏肓犹谒医。况将太牢味,见啖逋悬饥。今来置家地,正枕吴江湄。饵薄钩不曲,跫然守空坻。嘿坐无影响,唯君款茅茨。抽书乱签帙,酌茗烦瓯栖.或伴补缺砌,或偕诣荒祠。孤筇倚烟蔓,细木横风漪。触雨妨扉屦,临流泥江蓠。既狎野人调,甘为豪士訾。不敢负建鼓,唯忧掉降旗。希君念馀勇,挽袖登文陴。
知摩知,知摩知。
瘦云低作段,野浪冻成云。便可同清话,何须有物凭。"


晏子不死君难 / 隐峰

忆君和梦稀¤
他乡饶感激,归望切祈求。景福如光愿,私门当复侯。"
地非七里滩,名乃千古同。神仙聊戏剧,何有一丝风。
守不假器。鹿死不择音。"
玩奇目岂倦,寻异神忘疲。干云松作盖,积翠薜成帷。
"春入神京万木芳,禁林莺语滑、蝶飞狂。
昧旦多纷喧,日晏未遑舍。落日余清阴,高枕东窗下。寒槐渐如束,秋菊行当把。借问此何时,凉风怀朔马。已伤归暮客,复思离居者。情嗜幸非多,案牍偏为寡。既乏琅邪政,方憩洛阳社。
"何处,烟雨,隋堤春暮。柳色葱茏,画桡金缕,


酒泉子·长忆观潮 / 秦涌

张公吃酒李公颠,盛六生儿郑九怜。舍下雄鸡失一足,街头小福拉三拳。
北苑貌山水,见墨不见笔。继者惟巨然,笔从墨间出。南宫实游戏,父子并超轶。岂曰董是师,赓歌偶同律。高侯生古燕,下笔蜕凡骨。舂容米家气,荦确老僧质。沄沄水墨中,探破造化窟。尝图得钟观,景象照云日。长松更飞泉,霞彩互飘欻。今朝见兹画,临写意无失。惨淡入窈冥,棱层隔岑蔚。乃知赵云子,后欲复奇逸。高堂时一舒,六月气萧瑟。平生丘壑性,尘土欣已拂。因之兴我怀,山中劚苓术。
花开来里,花谢也里。
楼外翠帘高轴,倚遍阑干几曲。云淡水平烟树簇,
隐映画帘开处。无语,无绪,慢曳罗裙归去。
枯鱼过河泣,何时悔复及。作书与鲂鱮,相教慎出入。
江上气早寒,仲秋始霜雪。从军乏衣粮,方冬与家别。萧条背乡心,凄怆清渚发。凉埃晦平皋,飞潮隐修樾。孤光独徘徊,空烟视升灭。途随前峰远,意逐后云结。华志分驰年,韶颜惨惊节。推琴三起叹,声为君断绝。
青鸟不来愁绝,忍看鸳鸯双结。春风一等少年心,


南陵别儿童入京 / 羊徽

杀老牛莫之敢尸。挈缾之知。
日夜役神多损寿,先生下世未中年。撰碑纵托登龙伴,营奠应支卖鹤钱。孤垄阴风吹细草,空窗湿气渍残篇。人间别更无冤事,到此谁能与问天。
柳径春深,行到关情处。颦不语,意凭风絮,吹向郎边去。"
"登彼丘陵。峛崺其坂。
到县却应嫌水阔,离家终是见山疏。笙歌不驻难辞酒,舟楫将行负担书。为政必能安楚老,向公犹可钓淮鱼。鸾凰取便多如此,掠地斜飞上太虚。
"春欲尽,景仍长,满园花正黄。粉翅两悠飏,翩翩过短墙¤
一条麻索挽,天枢绝去也。
姚家新婿是房郎,未解芳颜意欲狂。见说正调穿羽箭,莫教射破寺家墙。